เจลกำจัดมด TERRO สูตรตายยกรัง
 
 
ราคาปกติ
L = 550.00 บาท
 
S = 290.00 บาท
 
 
   
ราคาพิเศษ
L = สินค้าหมด
 
S = 200.00 บาท
 
 
   
       
มดบางชนิดชอบน้ำตาลมากกว่าอย่างอื่น โดยเฉพาะมดที่กินน้ำหวานสกัดจากแมลงจำพวก mealybug เพลี้ย และแมลงที่ดูดน้ำเลี้ยงจากพืช   ดังนั้นเหยื่อบางชนิดจึงถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการของมดเหล่านี้( เช่น TERRO-PCO เป็นตัวอย่างที่ดีของเหยื่อแบบนี้) มดบางชนิดชอบไขมัน(ไขจากสัตว์) หรือ โปรตีน (เนื้อของแมลง หรือสัตว์ขนาดเล็ก) มากกว่า อย่างอื่น ๆ มดบางชนิดจะเปลี่ยนความต้องการอาหารไปตามฤดูกาล ปกติมดต้องการโปรตีนมากกว่าอย่างอื่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงมดต้องการเพียงแค่พลังงานจึงต้องการน้ำตาล โปรตีน และไขมัน ในปริมาณต่าง ๆ Niban จึงออกแบบมาเพื่อมดที่มองหาและต้องการอาหารเหล่านี้ (น้ำตาล โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดตร)
อย่างไรก็ตาม การเลือกเหยื่อก็ขึ้นกับแหล่งอาหารทางเลือกในบริเวณที่มดอยู่อาศัยด้วย หากในบริเวณนั้นมีแหล่งอาหารที่เป็นไขมันมาก ดังนั้นเหยื่อที่เป็นโปรตีนหรือน้ำตาลจะทำงานได้ดีกว่าเพราะ เป็นอาหารที่หาได้ยาก   บางครั้งมดอาจชอบไขมันชนิดหนึ่งมากกว่าไขมันอีกชนิดหนึ่ง เช่น ไขมันจากพืช กับไขมันจากสัตว์ หรือแม้กระทั่งไขมันจากพืชที่แตกต่างกันอาจจะดึงดูดมดบางชนิดได้ สำหรับไขมันจากพืชอีกชนิดหนึ่งนี้ คือ เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นการยากที่จะออกแบบเหยื่อสำหรับมดชนิดเดียว ที่สามารถทำให้มดทุกชนิดชอบเหมือนกัน ซึ่งเหมือนกับการปรุงอาหารให้คนทุกคนบอกว่าอร่อยดีเหมือนกัน และคนเหล่านี้อาจเลือกรับประทานอาหารจานนี้ทุกครั้ง   แหล่งน้ำที่หาได้อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเลือกเหยื่อ (อาหาร) ถ้าเป็นสถานที่ที่สภาพอากาศแห้งแล้ง TERRO-PCO อาจจะทำงานได้ดีกว่าเหยื่อชนิดอื่น ๆ เพราะมดจะพึงพอใจเนื่องจากความหิวและกระหายน้ำ  
การจำแนกมดออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลักษณะความชอบอาหารไม่สามารถทำได้ เพราะ การเลือกอาหารเป็นอุปนิสัย พฤติกรรมของมด แต่อาจจะพบในเอกสารรายละเอียดของมดและชนิดที่กล่าวเป็นข้อมูลในแบบกว้าง ๆ ว่าชอบอาหารประเภทหวาน หรือชอบอาหารประเภทไขมัน   แต่ไม่ได้เป็นการจำแนกที่เป็นทางการแต่อย่างใด โดยปกติพอจะพูดได้ว่า
Carpenter ants จะชอบโปรตีน
Argentine ants และ Ghost Ants ชอบน้ำตาล
Pharaoh ants ชอบไขมัน และ น้ำตาล
การเปรียบวิธีการกำจัดมดในบ้าน
 
การฉีดพ่นด้วย
ยาฆ่าแมลง
แบบสเปรย์
 
การใช้เหยื่อที่เป็น
ยาฆ่าแมลงแบบผง
/ เจล
 
เหยื่อกำจัดมด
Terro PCO แบบเหลว
มดกินง่าย
วิธีการใ้ช้
 
ใช้ล่วงหน้า หรือใช้เมื่อหมด
 
ใช้ล่วงหน้า
 
ใช้เมื่อหมด
การฟุ้งกระจาย
 
ฟุ้งกระจาย
 
ไม่ฟุ้งกระจาย ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ด
 
ไม่ฟุ้งกระจาย
กลิ่น
 
เบางบาง-รุนแรง
 
เบาบาง-รุนแรง
 
ไม่มีกลิ่น
โอกาสที่สมาชิกในบ้าน และสัตว์เลี้ยง (non target) อื่น ๆ ได้รับสารพิษ
 
มากที่สุด
 
มาก
 
น้อยมาก
สารดึงดูดมด ที่มีประสิทธิภาพ
 
ไม่มี
 
ไม่มี หรือมีแต่ถูกกลบ ด้วยยาฆ่าแมลง
 
มี
ค่าความเป็นพิษ (LD 50) ค่ายิ่งมาก ยิ่งปลอดภัย
 
50-1,000 มก/กก. ส่วนใหญ่ประมาณ 500 มก./กก.
 
50-1,000 มก/กก. ส่วนใหญ่ประมาณ 500 มก./กก.
 
มากกว่า 5,000 มก./กก. (เกลือแกง 3,500 มก./กก.)
การเสื่อมประสิทธิภาพ ของสารออกฤทธิ์ โดยแสง UV
 
มากและเร็ว เพราะใช้ % ต่ำมาก ยิ่งนานยิ่งเสื่อมสภาพ หากใช้ล่วงหน้า
 
มากและเร็ว เพราะใช้ % ต่ำมาก ยิ่งนานยิ่งเสื่อมสภาพ หากใช้ล่วงหน้า
 
ไม่เสื่อมสภาพ เพราะเป็นสารอนินทรีย์
การกลับมาใหม่ของมด
 
เร็ว
 
ปานกลาง
 
ช้าที่สุด
ลักษณะของการ กำจัดมด และประสิทธิภาพ ในการควบคุมมด
 
เห็นมดตายทันที แต่ตายเฉพาะ มดที่รับสารเคมี เท่าที่เห็นทำให้มด ที่เหลือในรัง ที่อยู่ในบริเวนบ้าน ออกมาใหม่ในเวลาสั้น ๆ จะมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมในช่วงสั้น ๆ ตัวอ่อน (nymp) ที่อยู่ในรัง ไม่ได้ถูกกำจัดไป
 
มดอาจไม่นำเหยื่อกลับรัง ถ้าใช้สารที่มีคุณสมบัติ ไล่แมลง มดอาจตายก่อน นำเยื่อกลับถึงรัง เพราะสารออกฤทธิ์เร็ว มดอาจจะไม่ตาย หรือตายเพียงบางส่วน เนื่องจากสารออกฤทธิ์ เสื่อมประสิทธิภาพ หากต้องใช้เวลานาน กว่ามดจะพบเหยื่อ มีประสิทธิ์ภาพ ในการควบคุม ปลานกลาง
 
เหยื่อเป็นอาหารเหลว มดกินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนำกลับเข้ารัง ไปป้อนให้กับมดตัวอื่น และตัวอ่อนได้ทันที ขณะที่บอเรตใน Terro PCO ออกฤทธิ์ช้า ๆ เพราะไปยับยั้งไม่ให้ น้ำย่อยทำงาน มดจึงค่อย ๆ ขาดอาหารตาย และสามารถกำจัดมด ทั้งรังได้ จึงมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมมดดีมาก มดอาจจะกลับมาใหม่ แต่จะเป็นมดจากรัง ที่เข้ามาสร้างใหม่ ภายหลัง
       
   
บริษัท บั๊ก เอ็กซ์เปอร์ต จำกัด
เลขที่ 48/15 ถนนเสนานิคม 1 (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Copyright @ 2014 bug168.com All right reserved : สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
Designed by nongnoy.net